Aplicator pneumatic pentru cartușe de 310 ml

Aplicator pneumatic pentru cartușe de 310 ml

  • 13250009    |    Unitate de ambalare: 12
  • 4024596072988
    • Pentru materiale cu vâscozitate joasă și medie (cartușe de 310 ml). 1,45 kN la presiune de 6,8 bari.
For low and medium viscosity materials (310 ml cartridges). 1.45 kN thrust at 6.8 bar operating pressure.
Produse vizualizate